Wetenschap begint met verwondering

Kan iedereen straks gezond honderd jaar oud worden? Gaat de mens op vakantie naar Mars? Welke problemen kan de supercomputer oplossen? Op deze site stellen we vragen aan de wetenschap om je over te verwonderen. Iedere drie maanden lichten we een ander thema uit.

Elke nieuwe uitvinding begint met een vraag, met de wil om te weten hoe iets zit. We leren door nieuwsgierig te blijven en niets als vanzelfsprekend te beschouwen. Op hun beurt leiden ontdekkingen in de wetenschap ook tot verbazing, vanwege verrassende nieuwe inzichten of ontwikkelingen die we altijd voor onmogelijk hielden. Het zijn vondsten die uiteindelijk weer leiden tot nieuwe vragen.

Hier vind je het overzicht van de vijf thema’s voortgekomen uit vragen bij ons ingediend vanuit de maatschappij. Het actuele thema is: Ziekten en gezondheid.

Ben je al nieuwsgierig naar de onderwerpen die we gaan behandelen? Wat verwondert jou? Ga zelf op onderzoek uit!

Hoe kunnen we ziektes beter bestrijden en blijven we langer gezond? Het zijn vragen waar de mens continu antwoorden op zoekt. Onze kennis over het menselijk lichaam neemt verder toe en medische behandelingen bieden steeds meer oplossingen. Toch blijft er nog veel te ontdekken, terwijl de huidige tijd ook nieuwe gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Technologische ontwikkeling biedt zicht op spectaculaire nieuwe behandelmogelijkheden. Gaan die ons helpen nog ouder en gezonder te worden? Of is er meer nodig?

Dat vind je hier.

Het zijn vragen die fascineren en verwonderen. Vragen ook waar de wetenschap steeds betere antwoorden op kan geven. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om ons heelal te bestuderen sterk toegenomen. We turen de ruimte af op zoek naar onbekende planeten en plekken waar mogelijk leven zou kunnen zijn. Tegelijkertijd begrijpen we steeds beter uit welke elementen we zelf bestaan en wat de omstandigheden zijn waaronder leven kan ontstaan.

In het komende jaar komen de volgende thema’s nog aan bod:

1 mei 2020

Mens, milieu en economie

Vanaf 1 mei 2020

Ontwikkelingen als de plastic soep, de opwarming van de aarde en afnemende biodiversiteit hebben het milieu hoog op de agenda gezet. Vragen hoe we onze economie circulair kunnen maken en hoe we in de toekomst in onze energie kunnen voorzien worden relevanter. Dat heeft gevolgen voor allerlei zaken in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld de manier waarop we ons verplaatsen of wonen; doen we dat in de toekomst in huizen die alle energie zelf opwekken?

Door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen. De stijgende zeespiegel stelt ons voor de vraag hoe we overstromingen voorkomen bij een te sterke stijging. Of zijn er soms manieren om in te grijpen in het klimaat om het tij te keren? 

Vanaf 1 mei dus meer over Mens, milieu en economie!

1 augustus 2020

Maatschappij en technologie

Vanaf 1 augustus 2020

Snelle technologische ontwikkelingen dringen door tot in de haarvaten van onze maatschappij en bieden nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in de zorg: slimme apps of zorgrobots kunnen ouderen langer thuis laten wonen. Een exoskelet kan mensen met een beperking ondersteuning bieden.

Nog een stapje verder is de integratie van techniek in het menselijk lichaam. Leidt dit uiteindelijk tot een soort supermens?

Ook is de supercomputer in aantocht. De strijd om de eerste goed werkende quantumcomputer te bouwen is in volle gang. Hoe staat het met de ontwikkeling ervan? En wat betekent het als de computer uiteindelijk slimmer wordt dan de mens? Is hij dat eigenlijk al? Nieuwe gevaren ontstaan er ook. In een gedigitaliseerde wereld wordt het opsporen van cybercriminelen steeds belangrijker. Het verzamelen van enorme hoeveelheden informatie biedt veel mogelijkheden voor onderzoek, maar wat betekent big data voor onze privacy? 

Vanaf 1 augustus behandelen we dit in Maatschappij en Technologie.

1 november 2020

Individu en samenleving

Vanaf 1 november 2020

Samenleven doen we allemaal, in onze straat, buurt, dorp of stad en land. De vraag is wat een goede manier is om dat te doen. Kunnen we een samenleving creëren zonder pesten, burenruzies of eenzaamheid? En welke uitdagingen ontstaan er door de multiculturele samenleving? Gelijkheid speelt een belangrijke rol binnen een samenleving. Maar wat als de verschillen groot zijn, bijvoorbeeld op financieel vlak? Is er een systeem te bedenken dat deze verschillen verkleind?

Tenslotte kijken we naar het grootste verband waarin we samenleven: de Europese Unie, haar verleden, heden en toekomst. Wat betekent het samenleven binnen de EU voor ons land?

1 november meer over Individu en Samenleving.