Heeft straks elke leraar een robot-assistent in de klas?

Veel leraren vinden de werkdruk te hoog en scholen hebben moeite om genoeg personeel te vinden. Daarnaast worden klassen steeds groter, met meer diversiteit in culturele achtergrond en kennisniveau. Kunnen robots misschien helpen? Matthijs Smakman, docent ICT aan de Hogeschool Utrecht denkt van wel. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt hij hoe robots op een verantwoorde manier kunnen assisteren in het onderwijs.

Worden robots al gebruikt in de klas?

“Ja, ik schat op een stuk of vijftig basisscholen in Nederland. Het zijn vooral nog vaak experimenten. Je kunt deze zogenaamde sociale robots online bestellen voor €1500 tot €15.000.”

Wat kunnen ze allemaal?

“Een verhaaltje vertellen, dansen en bijvoorbeeld taal- en rekenoefeningen. Jonge kinderen kunnen zo spelenderwijs met ze leren en oudere kinderen kunnen van ze leren programmeren, dus hoe je robots kunt instellen. Ze kunnen docenten ook ondersteunen bij administratieve taken. Ik hou me vooral bezig met robots als assistent in de klas.”

Kinderen zien de robot vaak als hun vriend

Wat kunnen robots als onderwijsassistent?

“Helpen met lessen zoals taal en rekenen is het makkelijkste om te programmeren, want het antwoord is vaak goed of fout. Begrijpend lezen kan ook. De robot vertelt dan een verhaal en de leerling krijgt er vragen over.”

Wat vinden de leerlingen ervan?

“Ze worden er erg enthousiast van. Kinderen zien de robot vaak als hun vriend. Leren wordt zo een stuk leuker dan met een boek en schriftje.”

Zien leraren het zitten?

“Ze vragen altijd als eerste: gaat deze robot mijn baan inpikken? Daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Robots zijn altijd een aanvulling. Door robots kunnen ze juist meer persoonlijke aandacht geven aan kinderen.”

En de ouders?

“Sommigen ouders zien veel kansen, andere ouders zijn bang dat het nog minder persoonlijk contact betekent. Ze vragen zich ook af wat er gebeurt met alle data. Begrijpelijk. Maar we gaan naar een samenleving waarin je steeds meer robots ziet. Kinderen kunnen zo op een goede manier leren omgaan met technologie. Maar eerst moeten de robots nog verder ontwikkeld worden en is nog meer onderzoek nodig naar hoe we ze verantwoord kunnen gebruiken.”