Stel je voor dat er straks geen plastic meer in de zee drijft. Dat je zwemt in schoon water, en dat dieren die in zee leven niet meer verstrikt raken in afval. Linda Ameral doet onderzoek bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Zij bekijkt het zeewater en onderzoekt wat de invloed van plastic is op het ecosysteem. Ook kijkt ze of er bacteriën bestaan die plastic ‘eten’. En helpt het om biologisch afbreekbare plastics te gebruiken? Dit alles helpt ons ervoor te zorgen dat de oceanen in de toekomst weer schoon zullen zijn.